PENSLER

Dotting Tool Kit 5
75,00 DKK
Lilla Dotter
25,00 DKK
PEAK Fine Liner
99,95 DKK
PEAK X Detailer 000
75,00 DKK
PEAK X PASTE
170,00 DKK
PEAK 3D-nailart brush
125,00 DKK
PEAK Magic Broom
45,00 DKK
PEAK Ombre
45,00 DKK
PEAK Detailer
67,50 DKK
PEAK Fan
35,00 DKK
3D-nailart brush (tt)
250,00 DKK
Gel brush (tt)
200,00 DKK
Master Kolinsky Sable Brushes  (Nouveau Nail)
210,00 DKK
MicroStyler #0000
85,00 DKK
Pink "Croc" Box
200,00 DKK
Striper brush
200,00 DKK
TT Custom Sable
350,00 DKK